Big

OM OMRÅDET

Historien om Grønland

AS Forenede Papirfabrikker ble startet av disponent Haakon Kierulf og ingeniør Emil Ryberg på en 28000m2 stor tomt på Grønland i 1907. 2 papirmaskiner ble satt i drift. Imidlertid brant det meste ned i 1912.
I 1913 (under gjenoppbyggingen) overtok Union samtlige aksjer i selskapet og de startet opp med en tredje papirmaskin som produserte "Greaseproof". I 1917 ble papirmaskinparken økt til 4 og produksjonen økte. Det var gode tider.

 
Drammen Paper Mills ble bygget i 1969, produserte i hovedsak mykpapir. I 1971 raste en del av tomten hvor det ble spuntet for å bygge Konverteringshallen ut i elven. Maskiner og mennesker fulgte med ut i elven - men heldigvis omkom ingen. I dag står Pollenkvartalet på deler av denne tomten. Så i 1978 begynte nedgangen i papirindustriens historie og i 1979 var Union på randen av konkurs. I 1986 ble all produksjon overtatt av et selskap - Union Mykpapir AS. Eiendomsmassen ble overført til Union Eiendomsutvikling AS i 1986 og disse har siden forvaltet denne. 
26 oktober 1988 blir all produksjon lagt ned, 136 arbeidere mister jobben og papirindustriens historie på Grønland er over.